Bình nước giải nhiệt -35 độ C, -68 độ C (xanh, đỏ) 1L/2L/4L