Chai bảo dưỡng lốp xe ô tô, xe hơi New Wheel Extreme 400ml – Normfest