Chai chống chuột cắn đứt cáp – Cable Protect Motip M103 – 500ml 090103

300.000 

Chai chống chuột có xuất xứ từ MOTIP – Made in Holland

Chống các loài gặm nhấm cắn đứt cáp như chuột, sóc, v….