Chai diệt khuẩn và khử mùi dàn lạnh máy điều hòa Viro One Shot Plus – Normfest