Chai phụ gia súc béc dầu CT 60 cho động cơ Diesel – Normfest