Chai vệ sinh bảo dưỡng nội thất da ô tô, xe hơi 500ml – Interno Normfest