Chai vệ sinh nội thất taplo đa năng Multin Universal Foam Cleaner 600 ml – NormFest