ĐÁNH BÓNG SƠN NHANH TURTLE WAX EXPRESS SHINE

170.000 

Đánh bóng sơn nhanh Turtle Wax Express Shine được sử dụng cho việc tạo bóng cho bề mặt sơn, làm sáng đẹp an toàn bề mặt sơn xe trong một thời gian ngắn.