62 Kha Vạn Cân, Khu Phố 3, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Làm việc 24/7 (xem bản đồ)